Auteur worden

Auteur worden
De voordelen van uw boek uitgeven via H2O Boeken:

 • Geen voorinvestering nodig.
 • U bepaalt zelf uw eigen winstaandeel bovenop de basis kosten.
 • U bepaalt uw eigen vormgeving.
 • Boekplan Online verzorgt de verkoop en verzending.
 • Geen verplichte extra kosten voor correcties.
 • Lage oplages dus snelle omlooptijd.
 • Het auteursrecht blijft bij u.

Hoe werkt het?

U kunt natuurlijk altijd eerst contact met H2O Boeken opnemen via het aanmeld formulier.

Aanlevering

U levert uw boek aan als een PDF document. Dit document bevat de definitieve inhoud van het boek inclusief (binnen)titelpagina, eventuele inhoudsopgave en appendices,
op de gewenste paginagrootte met alle benodigde fonts ingevoegd.

U kunt de colofonpagina afzonderlijk aanleveren. Deze wordt tijdens het produktieproces na de titelpagina tussengevoegd.

Voor de omslag levert u een PDF aan van 1 pagina op de juiste grootte, het ruglogo van H2O Boeken wordt u op verzoek electronisch toegestuurd. Indien een ISBN nummer gewenst is, zendt H2O Boeken voor het ISBN blok op de achterflap u een figuur bestand toe.

Als u niet in staat bent om een aparte PDF voor de omslag te maken, lever dan een afzonderlijk tekstbestand aan. H2O Boeken maakt aan de hand daarvan dan kostenloos een volledige omslag voor u.

Professionele hulp bij het correct vormgeven van bovengenoemde bestanden is mogelijk via onze partnerbedrijven: http://www.pragma-ade.nl/ en http://www.bittext.nl/, maar uiteraard zullen zij daar wel kosten voor in rekening brengen.

Produktie vindt plaats via een printing-on-demand proces, wat een aantal
technische beperkingen oplevert ten aanzien van de inhoud:

 • Het maximaal aantal pagina\’s per boek is 400.
 • Het maximale papierformaat is A4 (staand) of A5+ (liggend).
 • Kleurweergave kan afwijken van die op het computerscherm, en kan niet
  gecorrigeerd worden in het produktieproces.
 • De resolutie is beperkt en komt ruwweg overeen met 1200dpi voor tekst en 100dpi voor plaatjes.
 • Er is slechts een beperkte keuze in papierkwaliteit.
 • De binding is altijd garenloos gelijmd.

Correcties en andere wijzigingen

H2) Boeken doet geen redaktioneel werk: u bent zelf volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van de inhoud.

Gecorrigeerde bronbestanden worden kostenloos verwerkt, maar tenzij anders overeengekomen, werkt H2O Boeken met oplagen van 25 stuks, en de bestaande voorraad zal altijd eerst volledig verkocht moeten zijn voor de nieuwe gecorrigeerde versie wordt aangeboden op de Boekplan Online website.

Als correcties zorgen voor een substantieel verschil in vormgeving of inhoud, zal het nodig zijn een nieuwe verkoopprijs vast te stellen.

De kleine lettertjes

 • H2O Boeken levert een enkel proefexemplaar. Indien u aan de hand daarvan besluit niet tot publicatie via H2O Boeken over te gaan, zijn hier kosten aan verbonden van 100 euro. Als publicatie via H2O Boeken wel doorgang vindt, is dit proefexemplaar gratis.
 • Er kunnen meerdere proefexemplaren worden aangevraagd, maar hier zijn kosten aan verbonden die onder andere afhankelijk zijn van de kostprijs van uw boek.
 • U ontvangt een gratis present exemplaar van het definitieve boek. Overige boeken
  voor eigen gebruik als ieder ander via de website bestellen. Een auteurskorting is
  niet van toepassing.

 • U dient zelf zorg te dragen voor een eventuele kopie voor de Centrale Bibliotheek.
 • De verkoopprijs wordt als volgt berekend: H2O Boeken bepaalt de basisprijs van uw boek gebaseerd op produktiekosten en de overige interne kosten van H2O Boeken. Vervolgens bepaalt u hoeveel u als auteur aan winst wilt ontvangen, en dat wordt toegevoegd aan de prijs, samen met het winstaandeel voor H2O Boeken. Het winstaandeel van H2O Boeken is in principe gelijk aan dat van u als auteur, maar daarvoor geldt wel een ondergrens van 20% van de basisprijs van het boek.
 • Nadat een boek 12 kalendermaanden te koop is aangeboden op de H2O Boeken website dienen er 50 exemplaren verkocht te zijn. Zijn er minder exemplaren verkocht, dan verplicht u zich als auteur tot aankoop van het verschil in exemplaren, en zal het boek van de H2O Boeken website verwijderd worden.
 • U kunt de verkoop van een boek op elk moment laten stopzetten, maar in dat geval verplicht u zich de dan nog bestaande voorraad volledig op te kopen, met inachtneming van de minimum verkochte oplage van 50 stuks.
 • Tenzij anders overeengekomen, wordt het auteursgedeelte van de winst
  steeds na 12 kalendermaanden in de verkoop overgemaakt.

 • H2O Boeken verplicht zich niet tot enige vorm van promotie anders dan het aanbieden van uw boek op de website van H2O Boeken.
 • H2O Boeken accepteert geen aansprakelijkheid voor legale problemen resulterend uit de publicatie van uw boek.
 • H2O Boeken behoudt zich het recht voor het uitgeven van een boek te weigeren zonder opgaaf van redenen.